0400 137 100   info [at] retex.fi

Tjänster

Vi erbjuder effektiva och miljöanpassade lösningar för avfallshantering och återvinning.

container
Containertjänster
Behöver du en container eller någon annan behållare att sortera ditt avfall i? Vi hjälper dig.
spol o sug
Spol- och sugtjänster
Heltäckande utbud och bred kompetens! Vi kan erbjuda många och effektiva lösningar inom vatten och avlopp.
Brunnstömning
Brunnstömning
Gör det enkelt för dig och töm din tank eller brunn på intervall.
WasaTrade
Uthyrning
Heltäckande tjänster inom byggbranschen. Vi har maskinuthyrning.
Sekretess
Sekretesshantering
Behöver du förstöra sekretesspapper eller annat material som kräver särskilt omhändetagande? Vi löser detta åt dig!
farligt avfall
Farligt avfall
Vi kan hjälpa dig med ditt farliga avfall så att du känner dig trygg med att det hanteras på ett säkert sätt.
materialåtervinning
Materialåtervinning
Vi erbjuder hållbara avfalls- och återvinningslösningar. Låt oss ta hand om ert avfall och återvinna det på ett hållbart sätt.
sortering
Sortering
Vi är specialiserade på grovsortering av avfall. När det blandade avfallet kommer in till våra anläggningar, sorterar vi ut material som kan återvinnas. Det som har en god kvalitet återvinns och om avfallet är av lägre kvalitet sänder vi det till energiåtervinning.
avfallspress
Avfallspress
Komprimering minskar antalet transporter. Genom att komprimera avfallet kan antalet transporter många gånger mer än halveras. Vi hjälper dig hitta den som passar just dina behov.
Flistransport
Flistransport
Vi har en lång erfarenhet av flistransport från skogen till t.ex. Värmeverk.
cistern front spol o sug
Cisternkontroll
Vi erbjuder rengöring för en lättare besiktning och kontroll för att säkra cisternens funktion.
fettavskiljare
Fettavskiljare
Behöver du hjälp med tömning och kontroll av fettavskiljaren? Vi har kompletta lösningar åt dig.
dejour
Dejour

Om olyckan har varit framme kan du dygnet runt ringa 050 478 0000. Vi hjälper till i mån av möjlighet.

rengöring pumpstatiopn
Rengöring av pumpstation

Dags för den årliga rengöringen av pumpstationen? Vi fixar det! Vi rengör din pumpstation med högtryck, vi rengör även flöten manuellt.

torrsug
Torrsugning

Genom ett flertal samarbetspartners kan vi även erbjuda torrsugning och rivningsarbeten. Allt som ryms i en slang kan sugas upp, 3-6”.