0400 137 100   info [at] retex.fi

Materialåtervinning

Vi erbjuder hållbara avfalls- och återvinningslösningar. Låt oss ta hand om ert avfall och återvinna det på ett hållbart sätt.

Materialåtervinning är vår största prioritering. Enbart det material som inte kan återinföras i produktionskedjorna går till energiåtervinning. Genom ett kontaktnätverk med samarbetspartners återvinns avfallet så att det återförs tillbaka till produktionskedjorna enligt cirkulär hållbarhet. Huvudkontoret ligger i Pjelax, där vi kan ta emot och sortera avfall. I anslutning till vår terminal finns våg och sorteringshall.

Retex är specialiserat på materialåtervinning. Material transporteras, sorteras och levereras till rätt återvinningsanläggning för nyproduktion.

Retex samlar in, tar emot och grovsorterar till återvinning av affärs-, handel-, industri-, odling-, jordbruk- och byggnadsavfallsmaterial. Materialet som har sorterats ur på terminalen förs till återvinning inklusive papp, kartong, papper, plastmaterial, energiavfall, byggavfall, bioavfall, glas, metaller, stenmaterial, såväl som sekretessmaterial som förstörs enligt DIN standard och angiven säkerhetsklass. En del av våra samarbetspartners är ISO 9001, ISO 14001 och OHSAS 18001 certifierade.