0400 137 100   info [at] retex.fi

Sortering

Vi är specialiserade på grovsortering av avfall. När det blandade avfallet kommer in till våra anläggningar, sorterar vi ut material som kan återvinnas. Det som har en god kvalitet återvinns och om avfallet är av lägre kvalitet sänder vi det till energiåtervinning.

Vi erbjuder en hållbar lösning för blandat avfall. Vi samlar in återvinningsbart material i blandad fraktion. Med dagens moderna utrustning kan allt material sorteras maskinellt och återvinnas som material eller som energi. Vi strävar till att största delen ska gå till materialåtervinning och enligt nuvarande system går ca. 70% av avfallet direkt till material år 2021, och vi räknar med att procentenheterna förbättras för varje år. Våra samarbetspartners har olika mottagningsstationer för olika typer av avfall. De riktar in sig på en specifik avfallsgrupp och för att kunna sortera ur till materialåtervinning. Eftersom vi redan 2021 uppnått att ca. 70 % av avfallet används till materialåtervinning är det en långt högre andel än flera andra aktörer inom avfallsbranschen, därför gör du rätt i att använda våra tjänster.

Ibland är det svårt att sortera ut alla typer av avfall på grund av begränsat utrymme. Retex tar även hand om blandat eller brännbart avfall och hanterar det på ett så hållbart sätt som möjligt. När det blandade avfallet kommer in till vår anläggning, grovsorterar vi ur material som kan återvinnas. Det som har en god kvalitet återvinns och om avfallet är av lägre kvalitet sänder vi det till energiåtervinning. Läs mera om vår terminal här.

Att sortera sitt avfall är både en ekonomisk och miljömässigt lönsam affär. Men ibland finns inte ytorna för en optimal sortering. Vi ger råd och stöd för att våra kunder ska finna den bästa hållbara lösningen. Du kan vara trygg med återvinningen även om du blandar ditt avfall. Vi är specialiserade på att se till att rätt material går till rätt materialåtervinnare. Ju bättre du styr din avfallssortering från början, desto större sannolikhet är det att det blir en bra slutprodukt.

sortering
sortering
sortering