0400 137 100   info [at] retex.fi

Avfallsservice

Olika fastigheter kräver olika sorteringslösningar. Vi hjälper dig.

En fastighet kan innehålla många olika typer av verksamheter och avfallet blir därefter. Våra flexibla sorteringslösningar är miljöanpassade och effektiva för att möta våra kunders unika behov. Vi säljer även sopkärl. Vi hämtar avfallet och transporterar materialen till återvinning med innovativ teknik hos våra samarbetspartners. Hushållets brännbara avfall bestämmer avfallsnämnden hur det återvinns. Hemma kan du också samla plast, metall, glas och papper i skilda kärl och vi hämtar avfallet direkt från er! Har du några som helst frågor angående hur du kan sortera mera hemma eller hur du ska sköta din sortering, tveka inte- kontakta oss! Ditt avfallsproblem- vårt jobb! Vill även du hjälpa till att spara på miljön så kan du placera dina sopkärl så nära allmän väg som möjligt, på så vis undviker du onödig körning med stora fordon.

  • Om en röd dag infaller på en vardag under din tömmningsvecka, ber vi er ställa ut kärlet redan söndag kväll och låta det stå tills det är tömt. Se ditt schema i kundportalen
  • Tömningsintervallet på varannan eller var fjärde vecka fördelas över året, således kan en extra tömning förekomma.
  • Kärlen töms inte på en given dag, utan en given vecka.
  • Vintertid hoppas vi att du tar hand om vår sopbilschaufför genom att ploga och sanda så att han tryggt kan tömma dina sopkärl.

Vi skapar tillsammans en vettig sortering hos ditt bostadsbolag
Vi uppmuntrar alla våra kunder att sortera mera. I ditt bostadsbolag har ni också stora möjligheter att sortera. Vi hjälper er ta reda på vilka möjligheter ni har och skapar tydlighet i er sortering. Olika storlekar av sopkärl kan anpassas till dina behov. Du kan köpa dina sopkärl från oss. Vi är specialiserade på att se till att avfallet i första hand går till materialåtervinning. Vi ser även till att vi planerar logistiken miljövänligt och på ett hållbart sätt.

avfallsservice