0400 137 100   info [at] retex.fi

Spol- och sugtjänster

Heltäckande utbud och bred kompetens! Vi kan erbjuda många och effektiva lösningar inom vatten och avlopp.

Med vår effektiva specialutrustade kombibil höjer vi vår kapacitet avsevärt till vår ordinarie maskinpark för slamsugning, tömning och spolning av större ledningsnät och avloppsanläggningar. Med vår sug- och spolbil utför vi allt inom högtrycksspolning och slamsugning åt såväl privatpersoner som företag och kommuner, allt i samma bil! Vi kan nu både spola och suga ur på samma gång, en resa-en bil!

På samma gång vi tömmer fettavskiljare, slamavskiljare, septitankar och trekammarbrunnar kan vi också tvätta dem rena om kunden så önskar. För rensning av igensatta avloppsledningar, ledningar och brunnar krävs ofta högtrycksspolning i samband med slamsugning för att slutresultatet skall bli bra och nu kan vi kombinera dessa under samma resa.

En kombinationsbil är en av investeringarna företaget har gjort i sin satsning på ökad miljömedvetenhet. När flera olika arbeten kan utföras med samma bil betyder det att man kan minska belastningen på vägarna med en bil mindre, eftersom vi kan utföra två arbeten med en bil.

Vi klarar av avloppsstoppen oavsett om det är köksavlopp, toalettavlopp eller andra igensatta avlopp, rör eller ledningar. För fastigheter med ofta igensatta avlopp kan vi utföra stamspolning där vi går igenom ledningsnätet i fastigheten. För att undvika pålagringar i avloppssystemen utför vi även underhållsspolning vilket skonar rören i längden.

  • Pumpstationernas årliga rengöring
  • Renspola t.ex. berghäll inför gjutning
  • Spola vägtrummor och suga ur vägbrunnar från grus
  • Vi rengör det mesta med högtryck inklusive allt från golv, väggar och tak i industrier till soprum, garage och tunnlar mm.
  • Vi kan även rengöra slutna utrymmen med vår kombinationsbil och både tvätta, desinficera och suga ur vattnet. Detta kan vara behjälpligt i t.ex. lagerutrymmen eller soprum.
  • När vintern kommer kan vi tina frusna rör och ledningar med varmvatten.
  • Filmning av avloppssystemet
  • Dräneringar filmar vi också i förebyggande syfte om du är osäker på rörets kondition och funktionsduglighet.
  • Städning av transportband och andra industriella utrymmen

 

Med ett stort kunnande och modern teknik hjälper vi våra kunder med alla typer av förebyggande och akuta åtgärder inom vatten och avlopp. Dessutom hanterar vi avfallet på ett hållbart sätt ur miljöperspektiv och avfallet förs till olika platser enligt givna direktiv.

I vårt förebyggande arbete hjälper vi våra kunder att göra preventiva insatser för att undvika störningar i sitt avloppssystem. För att alltid kunna hjälpa våra kunder när de behöver oss har vi jour vid akuta situationer. Rena rör håller längre. Genom att preventivt arbeta med underhållsspolning kan man som fastighetsägare göra stora besparingar. Vi utför stamspolningar och rörinspektion i både flerfamiljshus och egnahemshus. Behöver ni akut hjälp finns vi tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Se vår dejourtjänst.

Råkat ut för stopp i avloppet? Lugn, ring oss så fixar vi det! Ett avloppsstopp uppkommer ofta akut och kräver rensning med högtrycksspolning. Vi har den utrustning som krävs för att trygga en säker funktion av alla avloppssystem inom fastigheten och i yttre anslutningar.


Teknisk information:
Vår kombibil nr 10 BILD
Kombibil (spol/sug) Volvo FM 12


Eur-Mark
Slamtank: 6 m3
Vattentank: 10 m3
500 l/min, 200 bar
Spolslang: 110m 1/2" och 110m 1 1/4"

spolosug
spolosug
spolosug
spolosug
spolosug
spolosug