0400 137 100   info [at] retex.fi

Filmning av avlopp eller dränering

Vi använder ändamålsenlig filmteknik vid inspektion och besiktning av rör. Våra kunder kan enkelt få tillgång till sitt material elektroniskt. Med hjälp av filmningen kan man i tid upptäcka sprickor i avloppsrören som med tiden kan orsaka stora bekymmer om de inte åtgärdas i tid. Vi kan även undersöka dräneringsrören så att vattnet rinner bort från huset på rätt sätt. Det är vanligt att rotsystem tar sig in i äldre dräneringssystem och förorsakar skador. Vi hjälper dig att upptäcka problem i tid så att de är lättare och mera ekonomiska att åtgärda.

filmning av avlopp