Archives

Vi kan även erbjuda lagrings utrymme för virke, ris och stubbar som vi sen kan krossa eller flisa på plats och leverera till kund. Våg finns på vår terminal. Vi har även bilar som kan samla in materialet till terminalen.

Behöver du hjälp med farligt avfall. Exempel på vad vi kan ta hand om tömning oljeavskiljare hämtning av farliga vätskor t.ex. olja, kylarvätska, emulsioner. saneringar riskavfall Ring gärna om du funderar på något så hjälper vi dig till rätta.

Har du problem med att rören stockar så inga problem vi har utrustning som spolar och öppnar rören. Är vi osäkra på orsaken till att det stockar har vi en kamera som vi sänder in i rören och kollar läget hur rörsystemet ser ut. Dräneringar filmar vi också i förebyggande syfte om du är osäker på rörets kondition och funktionsduglighet.

Vi hanterar pappersdokument, elektroniska lagringsmaterial, hårdskivor, CD-skivor, magnetband, filmer och elektronikavfall. Vi erbjuder: Kartläggning och rådgivning anpassad efter just dina önskemål och behov. Regelbunden avhämtning av sekretessmaterial. Arkivtömning. Transport av material till destruktionsanläggning. Förstöring enligt DIN 32757 säkerhetsklass 3. Förstöringsintyg över förstört material. Materialåtervinning enligt finsk lag och förordning.

Vi fungerar som JP Jensen Protects ombud. Hela utbudet finns på deras hemsida. Eller ta kontakt med 0104214521.

Vi fungerar som WasaTrades ombud och erbjuder deras maskinuthyrning. Hela utbudet finns på WasaTrades hemsida. Eller ta kontakt med 0104214521.

Flyttbara Bajor / toaletter kan man hyra från oss för kortare tillställningar eller längre perioder. Vi levererar till kund och kan ta hand om tömningen. Även handdesinficering finns med i toaletterna om man vill ha det. Större flyttbara toalettcontainers med rinnande vatten och värme kan man även få från oss. Tag kontakt om behov finns så fixar vi.

Med lagercontainers fixar du tillfällig förvaring enligt behov. Vårt upphämtningsområde är Kristinestad, Närpes, Kaskö, Storå, Bötom, Korsnäs, Malax, Korsholm och Vasa.

Med en avfallspress blir du enkelt av med ditt återvinningsbara avfall, samt vanliga brännbara avfall. Avfallspressarna finns i storlekar från 10 till 20 kubik. Avfallspressarnas tömning kan beställas per intervall eller enligt behov. Hyran baseras på användning. Vårt upphämtningsområde är Kristinestad, Närpes, Kaskö, Storå, Bötom, Korsnäs, Malax, Korsholm och Vasa.

Vi erbjuder transport av större maskiner. Vi sköter även fjärrtransporter för olika slag av styckegods. Vårt hämtningsområde är i huvudsak hela Österbotten, med sköts även i hela landet.