Risk och farligt avfall

Behöver du hjälp med farligt avfall. Exempel på vad vi kan ta hand om

  • tömning oljeavskiljare
  • hämtning av farliga vätskor t.ex. olja, kylarvätska, emulsioner.
  • saneringar
  • riskavfall

Ring gärna om du funderar på något så hjälper vi dig till rätta.

Beställ din avfallshantering här