Spol- och sugtjänster

Med leveransen av vår nya effektfulla specialutrustade spolbil ökar vi vår kapacitet avsevärt till vår ordinarie maskinpark för slamsugning, tömning och spolning av större ledningsnät och avloppsanläggningar. Med vår sug- och spolbil utför vi allt inom högtrycksspolning och slamsugning åt såväl privatpersoner som företag och kommuner, allt i samma bil! Vi kan nu både spola och suga ur på samma gång, en resa-en bil!

På samma gång vi tömmer fettavskiljare, slamavskiljare, septitankar och trekammarbrunnar kan vi också tvätta dom rena om kunden så önskar. För rensning av igensatta avloppsledningar, ledningar och brunnar krävs ofta högtrycksspolning i samband med slamsugning för att slutresultatet skall bli bra och nu kan vi kombinera dessa under samma resa.

Vi klarar av avloppsstoppen oavsett om det är köksavlopp, toalettavlopp eller andra igensatta avlopp, rör eller ledningar. För fastigheter med ofta igensatta avlopp kan vi utföra stamspolning där vi går igenom ledningsnätet i fastigheten. För att undvika pålagringar i avloppssystemen utför vi även underhållsspolning vilket skonar rören i längden.

  • Pumpstationernas årliga rengöring
  • Renspola t.ex. berghäll inför gjutning
  • Spola vägtrummor och suga ur vägbrunnar från grus
  • Vi rengör det mesta med allt från golv, väggar och tak i industrier till soprum, garage och tunnlar mm.
  • Vi kan även rengöra slutna utrymmen med vår kombinationsbil och både tvätta, desinficera och suga ur vattnet. Detta kan vara behjälpligt i t.ex. lagerutrymmen eller soprum.
  • När vintern kommer kan vi tina frusna rör och ledningar med varmvatten.
  • Filmning av avloppssystemet
  • Dräneringar filmar vi också i förebyggande syfte om du är osäker på rörets kondition och funktionsduglighet.

Med ett stort kunnande och modern teknik hjälper vi våra kunder med alla typer av förebyggande och akuta åtgärder inom vatten och avlopp. Dessutom hanterar vi och återvinner avfallet på ett hållbart sätt.

Beställ spol- och sugtjänster här