Vi utför sophämtning i Syd-Österbotten med flerfacksbilar där varje avfall har sin plats. Du kan enkelt beställa din sophämtning i en sådan intervall som passar dig bäst.

Vi hyr ut och säljer sopkärl i olika storlekar från 140 till 660 liter.
Vi hyr ut och tömmer snabbcontainers från 4 till 8 kubik, som töms med vanliga sopbilen.

Vårt upphämtningsområde är Kristinestad, Närpes, Kaskö, Storå och Bötom.

Beställ din sophämtning här

På vår terminal sorteras alla sorter av avfall.
Av oss kan du enkelt hyra ett flak, samla ihop ditt avfall och vi sköter om sorteringen för din del.

Vårt upphämtningsområde är Kristinestad, Närpes, Kaskö, Storå, Bötom, Korsnäs, Malax, Korsholm och Vasa.

Beställ din avfallssortering här

Vi utför brunn- och tanktömningar enligt beställning. Vi utför även filmningar av rörsystem.

Du gör det enkelt för dig själv genom att beställa intervalltömning av din tank eller brunn, på det sättet får du även förmånligare priser och jobbet blir regelbundet utfört.

Vårt upphämtningsområde är Kristinestad, Närpes, Kaskö, Storå, Bötom, Korsnäs, Malax, Korsholm och Vasa.

Beställ din brunnstömning här

Med växelflak blir du enkelt av med ditt avfall enligt behov. Du kan antingen tillfälligt hyra ett flak vid t.ex. renovering och bygg för en kortare period och med en tömning. Alternativt hyra ett flak under en längre tid med intervallhämtningar på t.ex. en gång per vecka, månad eller halvår.

Våra flak finns i storlekar från 14 till 45 kubik, både med och utan tak.

Vårt hämtningsområde är Kristinestad, Närpes, Kaskö, Storå, Bötom, Korsnäs, Malax, Korsholm och Vasa.

Beställ växelflak här

Med en avfallspress blir du enkelt av med ditt återvinningsbara avfall, samt vanliga brännbara avfall. Avfallspressarna finns i storlekar från 10 till 20 kubik.

Avfallspressarnas tömning kan beställas per intervall eller enligt behov. Hyran baseras på användning.

Vårt upphämtningsområde är Kristinestad, Närpes, Kaskö, Storå, Bötom, Korsnäs, Malax, Korsholm och Vasa.

Beställ avfallspress här

Flyttbara Bajor / toaletter kan man hyra från oss för kortare tillställningar eller längre perioder. Vi levererar till kund och kan ta hand om tömningen. Även handdesinficering finns med i toaletterna om man vill ha det. Större flyttbara toalettcontainers med rinnande vatten och värme kan man även få från oss.

Tag kontakt om behov finns så fixar vi.

Beställ flyttbara toaletter och pissoar här

Vi hanterar pappersdokument, elektroniska lagringsmaterial, hårdskivor, CD-skivor, magnetband, filmer och elektronikavfall.

Vi erbjuder:

 • Kartläggning och rådgivning anpassad efter just dina önskemål och behov.
 • Regelbunden avhämtning av sekretessmaterial.
 • Arkivtömning.
 • Transport av material till destruktionsanläggning.
 • Förstöring enligt DIN 32757 säkerhetsklass 3.
 • Förstöringsintyg över förstört material.
 • Materialåtervinning enligt finsk lag och förordning.

Beställ din sekretesservice här

Har du problem med att rören stockar så inga problem vi har utrustning som spolar och öppnar rören. Är vi osäkra på orsaken till att det stockar har vi en kamera som vi sänder in i rören och kollar läget hur rörsystemet ser ut. Dräneringar filmar vi också i förebyggande syfte om du är osäker på rörets kondition och funktionsduglighet.

Beställ din avloppsöppning / filmning här

Behöver du hjälp med farligt avfall. Exempel på vad vi kan ta hand om

 • tömning oljeavskiljare
 • hämtning av farliga vätskor t.ex. olja, kylarvätska, emulsioner.
 • saneringar
 • riskavfall

Ring gärna om du funderar på något så hjälper vi dig till rätta.

Beställ din avfallshantering här