Terminal

Vi kan även erbjuda lagrings utrymme för virke, ris och stubbar som vi sen kan krossa eller flisa på plats och leverera till kund. Våg finns på vår terminal.

Vi har även bilar som kan samla in materialet till terminalen.

Tag kontakt här