Vi erbjuder flistransport direkt från skogen. Vi samarbetar med flera olika uppköpare och försäljare. Dessutom har vi tillgång till lagringsplatser av råmaterial.

Vårt hämtningsområde är i huvudsak hela Österbotten, men sköts även i hela landet.

Beställ flistransport här

Med lagercontainers fixar du tillfällig förvaring enligt behov.

Vårt upphämtningsområde är Kristinestad, Närpes, Kaskö, Storå, Bötom, Korsnäs, Malax, Korsholm och Vasa.

Beställ lagercontainer här

Vi kan även erbjuda lagrings utrymme för virke, ris och stubbar som vi sen kan krossa eller flisa på plats och leverera till kund. Våg finns på vår terminal.

Vi har även bilar som kan samla in materialet till terminalen.

Tag kontakt här