Har du problem med att rören stockar så inga problem vi har utrustning som spolar och öppnar rören. Är vi osäkra på orsaken till att det stockar har vi en kamera som vi sänder in i rören och kollar läget hur rörsystemet ser ut. Dräneringar filmar vi också i förebyggande syfte om du är osäker på rörets kondition och funktionsduglighet.

Beställ din avloppsöppning / filmning här